İletişim

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah.
Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul

    +90 216 418 96 16/1502

    kep@sbu.edu.tr